Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Sběr informací

Shromažďuji o vás informace získané ze zaslané korespondence (e-mailem nebo kontaktním formulářem), zadané v příspěvcích na blogu, předané mi od vás telefonicky nebo jinou formou osobní komunikace. Shromážděné informace v závislosti na jejich způsobu a důvodu pořízení mohou zahrnovat vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, kontaktní či fakturační adresu, telefonní číslo a případně i adresy vašich profilů na sociálních sítích.

Kromě toho automaticky získávám a zaznamenávám informace z vašeho počítače a prohlížeče o navštívených stránkách, a to včetně vaší IP adresy, atributů vašeho softwaru, hardwaru apod. Tyto informace však nejsou v žádném případě spojeny s žádnými vašimi osobními identifikačními údaji (více viz cookies).

Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbírám, budou použity výhradně pro:
– personalizaci mých nabídek pro vás a reakci na vaše individuální potřeby;
– poskytování personalizovaného obsahu na mých stránkách;
– vylepšení mých stránek, služeb a komunikace s vámi;
– kontakt s vámi případně průzkum vašich zájmů a potřeb;
– vyřízení vašich požadavků a objednávek;
– fakturaci a ke splnění případných zákonem daných povinností.

Soukromí a Zveřejnění informací třetím stranám

Jsem jediným vlastníkem informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv třetí straně, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění vašich požadavků a / nebo transakce, např. k vyřízení vaší objednávky. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které mi pomáhají s provozem mých webových stránek nebo podnikáním, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Mou povinností ale je poskytnout nejnutnější údaje třetím stranám s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování mých obchodních či licenčních podmínek nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Ochrana osobních údajů a dalších informací

Realizuji celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je udělen pouze mým spolupracovníkům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například k účtování apod.). Počítače sloužící k ukládání osobní údajů či jejich záloh jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používám k zaslání informací týkajících se vašich objednávek, k občasným informačním sdělením atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání jakýchkoli mých budoucích e-mailů, pak v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení.

Souhlas

Používáním těchto mých webových stránek souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů, soukromí a nakládání s nimi.